Ra&Ga - výškové práce horolezeckou technikou

Firma Ra&Ga orientuje svoju činnosť na realizáciu opráv a povrchovú ochranu rôznych ťažkoprístupných objektov ako sú:

montážne práce:
 • montáž pracovných plošín a lešení v zložitých podmienkach, vo výške
 • montáž, opravy a nátery budov
 • montáž, demontáž klimatizácie
natieračské práce:
 • nátery výškových konštrukcii, stožiarov
 • maliarske a natieračské práce
 • nátery striech a celých fasád
 • spárovanie panelov
stavebné práce:
 • zateplenie obytných domov, budov
 • montáž sádrokartónového systému
 • pokládka dlažby a obkladov, a mnohé iné stavebné práce
úpravy a výrezy stromov:
 • výrez veľkých stromov po častiach (na ťažko prístupných miestach)
 • výrez suchých a prekážajúcich stromov
 • úpravy korún stromov
opravné práce:
 • oprava striech
 • oprava vzniknutých puklín na fasáde
 • oprava opadanej a porušenej omietky
reklamné práce:
 • montáž a demontáž reklám a reklamných konštrukcií
 • realizácia veľkoplošných reklám a bilboardov
 • montáž zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov
čistiace práce:
 • umývanie okien, sklenných stien, presklených a ostatných fasád
 • čistenie a údržba interiérových a exteriérových konštrukcii
 • čistenie odtokových žľabov
 • odpratávanie nadmerného snehu zo striech budov
elektrikárske práce:
 • inštalácia el.rozvodov, budov
 • rekonštrukcia el.rozvodov, budov
elektrikárske práce na ťažko dostupných miestach:
 • výmena žiaroviek na reklamných nosičoch
 • oprava a výmena svetlometov

V rámci uvedenej ponuky ide o práce, kde v prípade záujmu Vám naša firma ochotne rozpracuje podrobný cenový a časový plán na základe Vašich požiadaviek.

Vaša spokojnosť - naša radosť